Üretimin ve yönetimin her aşamasında “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden, çalışanları ve diğer paydaşları ile birlikte daha da büyümeyi hedefleyen firmamız; kaliteli insan kaynağına yatırım yaparak, mevcut iş gücünü sürekli artırmaktadır.

Firmamızda İnsan kaynakları uygulamaları, aidiyet duygusunun artırılması, kurum kültürünün içselleştirilmesi ve çalışan bağlılığının ve uzun vadeli işbirliğinin sağlanması ilkeleriyle şekillendirilir.

Takımdaşlık bilinci ve öğrenmeye açık olma anlayışı şirket kültürümüze yeni gelişmeleri entegre etme konusunda öncüdür.

Çalışanın iş-özel yaşam dengesini destekleyen, çalışan motivasyonuna yönelik uygulamaları hayata geçirerek tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmak firmamızın İnsan Kaynakları politikasinın başında gelmektedir.