Ar-Ge ve Müşteri İlişkileri

Baran Kablo’da müşteri, istek, beklenti ve ihtiyaçlarına göre şirket çalışanları tarafından planlama aşaması başlatılır. Müşteri ilişkileriyle görevlendirilen şirketimiz çalışanları, birbirleriyle iletişim halinde olarak hizmeti karşılayacak gerekli görevleri yerine getirirler. Hizmetin her aşamasında müşteri, durumdan haberdar edilir ve onayına sunulur. Müşterinin onayı karşılığında gerekli birimlerle koordinasyon sağlanır. Verilen hizmetin başarıya ulaşması ve müşteri memnuniyeti adına, hizmet aşamalarının sonunda Baran Kablo şirketi yetkilileri tarafından kontrol gerçekleştirilir. 

BARAN KABLO müşteri merkezli hizmet anlayışından taviz vemeyerek, tüm teknolojik gelişmeleri müşterilerine entegre etmek için Ar-Ge faaliyetlerine kaynak aktarmaya devam edecektir.