Çevre Yönetim Sistemi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BARAN KABLO A.Ş. çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, kablo üretim faaliyetlerimizde ürünlerimizin tedariğinden üretim aşamasına, kullanımından bertaraf edilme süreçlerinde çevresel etkilerimizi en aza indirmek için tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz.

“Geleceğin enerjisini iletmek için dönüşüyor, sürdürülebilir bir dünya için değişiyoruz.”

Bu amaç doğrultusunda;
  • İnsan ve çevre odaklı faaliyetlerimizi sürekli gözden geçirerek, olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbirleri alacağız ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için çalışmalar yapacağız.
  • Atıkların azaltılmasını, ayrıştırılması ve yeniden kullanımını sağlayacak yaşam döngüsü yaklaşımını benimseyeceğiz. Ayrıca, yasal bertarafını gerektiren atıkların bertarafı için de gerekli tedbirleri alacağız.
  • Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek, rakip ve paydaşlarımıza örnek olacak şekilde iyileştireceğiz. Bu süreçte teknolojik gelişmeleri toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak risk odaklı yaklaşımla kullanacağız.
  • Üretimlerimiz ve günlük faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıklarımızı kaynağında azaltmaya çalışacak ve mümkün olduğu kadar geri kazanma imkanlarını uygulamaya çalışacağız.
  • Çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza eşit fırsatlar sunup onlara uygun çalışma ortamı yaratıyoruz. Ayrıca, onların gelişmesi için yatırım yapıp sağlık ve güvenlik koşullarını sağlayacağız.
  • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sürdürülebilir-sektör kapsamında geliştirilmesini ve onların dönüştürülebilir enerjide kullanılmasını sağlayacağız. Ayrıca, enerji verimliliği, atık yönetimi, eşit fırsat, sürdürülebilir pazarlama, sürdürülebilir lojistik ve taşıma, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulara özen göstereceğiz.
  • Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate alacağız.
  • Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak için hedefler belirleyecek, periyodik gözden geçirme faaliyetlerini eğitimler ile destekleyerek sürekli iyileştirmeyi hedefleyeceğiz.
beyan ve taahhüt etmekteyiz.